Wi-Fi Marknadsföring

VÅRA FUNKTIONER FÖR WI-FI MARKNADSFÖRING

Med Aptilo Guest Wi-Fi Cloud™ (GWC) får du inte enbart ett utmärkt verktyg för Wi-Fi marknadsföring. Tillsammans med vår lösning för hantering av samtycken och personuppgifter, får du en en plattform för Wi-Fi marknadsföring som säkrar dina besökares personliga integritet och som följer kraven enligt GDPR.

Att kunna plocka relevanta personuppgifter från din Wi-Fi-tjänst är väldigt attraktivt för att kunna skapa marknadsföring med starkt fokus på individen. Denna typ av marknadsföring är mycket mer effektiv än att bara skjuta ut ett allmänt budskap till alla.

Lär dig mer i sektionerna nedan om de marknadsföringsfunktioner som finns i Aptilo GWC.

 • BANNERS & POP-UP ANNONSER

  Marknadför dig mot användarna när de loggar in.

 • HÄNDELSE-TRIGGADE MEDDELANDEN

  Skicka SMS eller e-post till besökare när de kommer till en zon i din lokal.

 • GRUPP-MEDDELANDEN

  Skick SMS eller e-post till en grupp av människor.

BANNERS AND POP-UP ANNONSER

Baspaketet i Aptilo GWC inkluderar banners (bilder) som kan laddas upp till login-sidan (captive portal).

Vårt tilläggspaket för Wi-Fi marknadsföring tar möjligheterna att kommunicera med användarna till en helt ny nivå med support för:

 • CENTRAL DATABAS FÖR BANNERS & POP-UP ANNONSER

  Hantera alla dina marknadsföringsalster i en central databas.

 • ROTERANDE BANNERS

  Flera bilder roteras i en banner karusell med ett visst tidsintervall.

 • POP-UP ANNONSER

  Pop-up annonser som lägger sig över loginområdet.

 • OMDIRIGERAD TILL EXTERN SIDA

  Användare kan bli omdirigerade till en extern sida när de klickar på en banner eller pop-up annons.

Banners för Wi-Fi Marknadsföring

Det finns två bannerområden på login-sidan. En top banner ovanför loginområdet och en under. Vilken som helst eller båda av dessa ytor kan användas för en enkel banner eller en banner-karusell.

Banner-karusell

Banners som ingår i en karusell kommer att visas upp en konfigurerbar tid innan rotation till nästa sker.
Banners med olika åtgärder vid klick (se nedan) kan blandas i samma karusell.

Lokal bild eller central databas med banners

Det är möjligt att antingen ladda upp en bild lokalt till login-sidan (captive portal) eller hämta det från den centrala databasen med banners. Det finns flera fördelar med att använda den centrala databasen, vilket vi närmare kommer att gå in på i sektionen om detta nedan. En bild som definierats i en banner karusell kommer också finnas tillgänglig i databasen som en fristående enkel banner.

Åtgärder vid klick

När användarna klickar på en banner, kan de antingen bli omdirigerade till en extern websida (URL) eller få en pop-up annons presenterad för sig. Notera: Vid länkning till en extern sida och användaren ännu inte fått åtkomst till internet, är det viktigt att denna URL är vitlistad i gatewayen.

Aptilo GWC banners föär Wi-Fi marknadsföring

Pop-up Annonser för Wi-Fi Marknadsföring

Funktionen för pop-up annonser låter dig presentera annonser i form av en bild som lägger sig över loginområdet på login-sidan (captive portal). All login-funktionalitet är blockerad tills annonsen stängs ned. Annonsen kan antingen stängas ned automatiskt efter en konfigurerbar tidsperiod eller stängas manuellt av användaren. Nedstängningsknappen kan gömmas för användaren.

En pop-up annons kan placeras på vilken som helt eller alla av dessa sidor:

 • Loginsidan
 • Välkomstsidan
 • Top-up sidan (sida för påfyllning av befintlig tjänst eller förändrat val av tjänst)

Åtgärder vid klick är samma som beskrevs för banners ovan. Antingen omdirigeras användaren till en extern websida eller så presenteras en pop-up banner med mer information.

Precis som för banners, kan bilden som skall visas laddas upp lokalt eller hämtas från den centrala databasen. Men, det finns en viktig skillnad. Om en banner karusell väljs, kommer det inte visas roterande banners. I stället visas en slumpvis utvald banner från karusellen. Detta är ett utmärkt sätt att visa annonser från många olika annonsörer jämt över tid.

Aptilo GWC pop-up annonser

Central banner databas

Central bannerdatabas

Med centraliserade banners är bilderna sparade i en central databas som sedan refereras till från en eller flera login-sidor (captive portals). Detta har följande positiva effekter:

 • LÄTT ATT UPPDATERA BANNERS ÖVER MÅNGA PORTALER

  Banners kan återanvändas över ett stort antal av login-sidor (captive portals). Detta gör det enkelt och effektivt att uppdatera en banner på ett enda centralt ställa, jämfört med om samma banner skulle ligga utspridd över många portaler.

 • MÖJLIGT ATT HA DEDICERADE BANNER-ADMINISTRATÖRER

  Hanteringen av banners kan bli flyttad till dedicerade administratörer som inte kan ändra något annat i konfigurationen eller utseendet av login-sidan. Detta säkerställer att driften inte oavsiktligt påverkas negativt när marknadsföringen skall ändras. De lokala administratörerna kan koncentrera sig på driften av tjänsten och inget annat.

HÄNDELSE-TRIGGADE MEDDELANDE

I vårt paket för Wi-Fi Marknadsföring ingår stöd för händelse-triggade meddelanden via SMS eller e-post. Ett av de många användningsområdena är att skicka ett meddelande till en användare som anländer till en viss plats. En viss minsta uppehållstid kan sättas för att undvika att skicka meddelande till personer som bara hastigt passerar förbi. Detta är särskilt viktigt när användaren har automatiskt loggats in med hjälp av MAC-baserad inloggning eller EAP-inloggning som t ex inloggning via SIM kortet.

Det är också möjligt att trigga ett meddelande när en användare har signat upp för Wi-Fi tjänsten genom ett engångslösenord som levererats via SMS eller e-post.

 • SÄTTS PER ZON i TRÄDET, GÄLLER OCKSÅ NEDANFÖR

  Meddelanden sätts per plats i zonträdet och gäller också för alla platser längre ned i zonträdet.

 • MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE NÄR EN "HÄNDELSE" INTRÄFFAT

  Ett meddelande kan skapas av marknadsföringsadministratören och automatiskt triggas att bli skickat till användaren när en “händelse” inträffar. Händelser som för närvarande kan trigga ett meddelande:

  • En användare anländer till en plats (zon). En zon definieras som ett valfritt antal accesspunkter ned till en enda accesspunkt.
  • En användare uppehåller sig på en plats (zon) mer än x minuter.
  • En användare har registrerat sig för att få ett engångs-lösenord.
 • MEDDELANDEN LEVERERAS VIA E-POST ELLER SMS

  Meddelandet kan skickas till användaren via SMS eller e-post. Meddelandet separeras automatiskt till flera SMSs om antalet tecken går över gränsen för ett SMS-meddelande.

 • FRIVILLIG TIDSGRÄNS

  Det är möjligt att sätta en tidsgräns för när meddelandet skall triggas, meddelandet skickas då endast inom detta tidsintervall även om den trigger som sats har utlösts.

 • FREKVENS AV MEDDELANDEN

  Det är också möjligt att sätta en max frekvens på hur ofta en användare får ta emot ett meddelande. Kan sättas till en gång eller en gång i månaden, veckan, dagen eller timmen. Denna tid kan också sättas till varje gång händelsen inträffar.

Aptilo GWC händelse-triggade meddelanden

Gruppmeddelande är ett sätt att kommunicera med användare som varit på en viss plats vid en viss tidpunkt. Detta kan (till exempel) användas för att skicka ut en inbjudan att delta i en användarenkät, reklam för ett framtida liknande event, ett speciellt erbjudande eller en ursäkt för något som inträffat när användaren var på besök.

 • SÄTTS PER ZON i TRÄDET, GÄLLER OCKSÅ NEDANFÖR

  Meddelanden sätts per plats i zonträdet och gäller också för alla platser längre ned i zonträdet.

 • MEDDELANDE TILL EN GRUPP AV ANVÄNDARE

  Ett meddelande, via SMS eller e-post, kan skapas av marknadsförings administratören och automatiskt skickas ut till alla användare som besökt en viss zon (eller var som helst i trädet under den zonen) någongång under en viss tidsperiod.

  Det är också möjligt att endast inkludera aktiva användare. Inom Europa, bör denna option alltid användas för att stödja GDPR eftersom endast användare som samtyckt till att ta emot kommunikation kommer vara aktiva.

 • MEDDELANDEN VIA E-POST ELLER SMS

  Meddelandet kan skickas till användaren via SMS eller e-post. Meddelandet separeras automatiskt till flera SMSs om antalet tecken går över gränsen för ett SMS-meddelande.

Aptilo GWC gruppmeddelanden
© 2001-2022 I Aptilo Networks