WiFi4EU – EU sponsrad Wi-Fi

VAD ÄR WIFI4EU ?

WiFi4EU är ett initiativ för att skapa tusentals Wi-Fi nätverk i kommuner över hela EU. Med WiFi4EU erbjuds en högkvalitativ internetuppkoppling på offentliga platser för medborgare och besökare. Totalt har EU avsatt 120 miljoner EUR för 2018-2020. Varje kommun kan ansöka om ett bidrag på 15 000 EUR för inköp av utrustning och installation av Wi-Fi nätverket. Kommunen förbinder sig att upprätthålla en gratis och högkvalitativt WiFi4EU-tjänst i minst tre år. Bidraget kan även vara en delfinansiering av ett större och dyrare projekt och måste genomföras inom 18 månader från beviljat bidrag.

Vi har sammanfattat den viktigaste informationen i mer om WiFi4EU sektionen nedan, men du kan också läsa mer här på EUs egen sida för vanliga frågor och svar.

FAS1: VARFÖR SATSA PÅ EN FRAMTIDSSÄKER WiFi4EU LÖSNING REDAN NU?

För att underlätta den förestående migreringen från WiFi4EU Fas 1 till Fas 2 är det viktigt att satsa på en lösning som redan nu möter fas 1 kraven och med vilken du kan möta kommande Fas 2 krav utan nya investeringar. Med Aptilo Guest Wi-Fi Cloud™ är du framtidssäker och får dessutom funktioner som är viktiga redan i Fas 1:

 • Följa GDPR

 • Ge olika information på olika platser

 • Stöd för alla stora Wi-Fi leverantörer

 • Elektroniska minienkäter

FAS 2: AUTOMATISK & SÄKER WIFI4EU INLOGGNING MED ROAMING

Just nu (januari 2019) pågår planering kring Fas 2 för WiFi4EU i syfte att skapa en säkrare uppkoppling, genom Hotspot 2.0 och Passpoint certifierad utrustning, med automatisk login för alla registrerade användare över hela Europa. Detta kommer ställa nya och mer komplexa krav på WiFi4EU tjänsten. Fördelen för användaren är att när denne väl är registrerad så kommer användaren automatiskt bli uppkopplad till alla WiFi4EU (SSID 1.x) över hela Europa och uppkopplingen kommer att vara säkert krypterad. Aptilo har lång erfarenhet inom detta område och dessa funktioner finns redan i Aptilo Guest Wi-Fi Cloud™:

 • Säker och automatisk uppkoppling (Hotspot 2.0 med 1.x och EAP)

 • Roaming

VARFÖR APTILO GUEST WI-FI CLOUD™

Aptilo Guest WiFi Cloud för WiFi4EU

 • Baserad på världens #1 lösning för Wi-Fi Service Management

  Aptilo Networks är ett svenskt företag som har jobbat med Wi-Fi och bara Wi-Fi ända sedan de första Wi-Fi accesspunkterna såg dagens ljus (2001). Under åren har vi genomfört 100+ installationer med operatörer som i sin tur betjänat tusentals företag, myndigheter och organisationer i över 75 länder och gjort Wi-Fi tillgängligt för 200+ miljoner användare.

  Aptilo Guest Wi-Fi Cloud™ produceras i Sverige och data som lagras riskerar därmed inte att hamna utanför EU, vilket är viktigt ur ett GDPR perspektiv.

 • Framtidssäker lösning

  Vi har anpassat vår molntjänst Aptilo Guest Wi-Fi Cloud™ (GWC) till kraven på WiFi4EU:

  • Integration av WiFi4EU snippet (WiFi4EU Fas 1)
  • Support för automatisk inloggning av användare under 12 h (MAC-adress)
  • Inhämtning av samtycke från användaren att använda MAC-adress enligt GDPR
  • Stöd för Wi-Fi roaming (WiFi4EU Fas 2)
  • Stöd för onboarding av EAP-TTLS certifikat (WiFi4EU Fas 2)

  Med oss får du tillgång till all den kunskap och erfarenhet som krävs för ditt WiFi4EU projekt nu och i framtiden.

 • Stöd för alla stora AP-leverantörer

  Aptilo Guest Wi-Fi Cloud™ stödjer alla stora accesspunktsleverantörer som Aruba, Cisco och Ruckus. De har länge varit våra partners och vi har levererat många projekt tillsammans med dem.

 • Världens kanske bästa lösning för GDPR

  Vår lösning för samtycke och hantering av personuppgifter har byggts i samarbete med några av våra största Europeiska operatörskunder och blivit mycket uppmärksammad på marknaden. Kanske världens bästa lösning för att GDPR-säkra en Wi-Fi tjänst, i alla fall om man skall tro Wi-Fi Now Awards. Du kan t.om. låta användarna själva hantera sina samtycken och eventuella personuppgifter online.

 • Gör mer med Aptilo Guest Wi-Fi Cloud™

  Aptilo Guest Wi-Fi Cloud kan naturligtvis användas för andra ändamål än WiFi4EU. Kanske ni i kommunen redan idag erbjuder Wi-Fi-tjänster men saknar en snygg login portal eller vill ha ut mer av er tjänst. Vi har också ett rikt utbud av tilläggsmoduler för t ex marknadsföring mot användarna av tjänsten.

  Har du behov av att hantera olika platser i en hierarki? Ha olika information till de olika användarna på de olika platserna? Få analytics uppdelat på de olika platserna?

  Har du behov av något av det ovanstående? Då är Aptilo Guest Wi-Fi Cloud™ rätt för dig. Vi kan göra allt detta och mycket mer som t.ex. samla in användarnas åsikter i elektroniska minienkäter som ett steg i login flödet.

 • Vem kan ansöka ?

  Alla kommuner kan ansöka om en check på 15 000 EUR som sedan betalas ut till det företag som utför installationen. Ansökan sker genom en enkel registrering på WiFi4EU portalen.

 • Det måste finnas en login portal för WiFi4EU

  Kommuner som tillhandahåller WiFi4EU tjänsten, måste erbjuda en login portal (Captive Portal) som fångar upp alla användarna när de ansluter sig till det öppna Wi-Fi nätverket som också måste ha namnet WiFi4EU (SSID). Till att börja med (Fas 1) är det tillräckligt att i login portalen ge besökaren en knapp att klicka på för att få access till Internet. Login portalen behöver innehålla en s k “snippet” (kodsträng) så att EU kan kontrollera antalet användare och ladda upp sin grafiska profil. Nästa fas (Fas 2) håller på att definieras, men kommer troligen medföra en större komplexitet. En automatisk och säker anslutning av användarna genom Hotspot 2.0 kommer sannolikt implementeras. En användare som finns registrerad på en WiFi4EU plats skall lika enkelt och automatiskt kunna koppla upp sig på ett WiFi4EU nätverk (SSID) var som helst i Europa. Aptilo Guest Wi-Fi Cloud™ erbjuder en framtidssäker lösning för detta.

 • Gratis för användarna

  WiFi4EU tjänsten måste vara av hög kvalitet och gratis för användarna. Kommunerna får inte ta betalt, varken direkt eller genom intäkter från reklam eller datainsamling. Däremot får kommunen tillhandahålla icke kommersiell information på login portalen och be användarna om att t.ex. fylla i en anonym enkät.

 • Login via portal bara 1 gång per dag

  EU kräver att användarna blir automatiskt inloggade till WiFi4EU tjänsten om de kommer tillbaka inom 12 timmar, de skall bara behöva möta portalen en gång per dag. Normalt löser man detta genom att spara MAC-adressen (unik adress för varje device). Dessa funktioner ingår som standard i Aptilo Guest Wi-Fi Cloud.

 • Klarar du att följa GDPR?

  EUs General Data Protection Regulation (GDPR) lag gäller även för WiFi4EU och varje kommun ansvarar själva för att denna och andra lokala lagar följs. Eftersom du måste spara MAC-adress eller en Cookie för att automatiskt kunna logga in användarna under 12 timmar och dessa data enligt Svensk tolkning anses vara personuppgifter så måste du hantera detta enligt GDPR. Aptilo’s prisbelönta lösning för samtycke och hantering av persondata, kommer hjälpa dig att svara upp mot dessa krav nu och i framtiden.

FAS 1: ENKEL WIFI4EU LOGIN PORTAL

I Fas 1 krävs bara en mycket enkel login portal (Captive Portal) där användaren klickar  på en “Connect” knapp för att få åtkomst till internet. Välkomstsidan måste innehålla en snippet (en liten kod) från EUs Innovation and Networks Executives Agency (INEA). Det är så som INEA kan mäta  antalet sessioner som startats och ladda WiFi4EUs visuella identitet som gör att användaren känner igen sig var helst WiFi4EU tjänsten erbjuds. Denna sida skall också innehålla en text som förklarar att detta är ett öppet publikt Wi-Fi nätverk med de sedvanliga varningarna om de risker som finns när man får tillgång till internet över ett sådant nätverk.

Realiteten är dock mer komplex än så. Du måste enligt GDPR inhämta samtycke från användaren att använda hens MAC-adress för att stödja kravet på automatisk inloggning under 12 timmar. Du kanske vill ha olika information på login portalerna på olika platser och stödja flera olika leverantörers Wi-Fi accesspunkter? Stöd för detta och mycket mer finns i Aptilo Guest Wi-Fi Cloud™.

© 2001-2022 I Aptilo Networks